تله پاتی

گاهی وقتا خیلی درگیرت میشم و بهت فکر میکنم

گاهی هم چند ماه اصلا یادت نمیفتم......

به نظرت چرا اینطوریه؟؟؟؟

یادت میاد قدیما چه تله پاتی قوی با هم داشتیم؟؟؟ هروقت که دلتنگت میشدم و میومدم پشت میز کامپیوتر مشغول خوندن چتامون میشدم....چند دقیقه بعدش تو هم میومدی............

یادش بخیر..... من چقدر از یاهو مسنجر خاطره دارم..... حیف شد دیگه کار نمیکنه....

یه خبر بد..... ای دی من قفل شده..... هرکار میکنم نمیتونم بازش کنم....خیلی ناراحتم براش

امروز اومدم به خودم ایمدواری بدم که ....

هر وقت من به تو فکر میکنم احتمتالا تو هم درگیر منیَ


منبع این نوشته : منبع
میکنم