آرزو

 بازم سلام

میدونی بزرگترین ارزوی این سالهای من چی بوده؟؟؟؟

مرگ.....

اما از وقتی که یادم اومد یه چیزایی رو باید به دخترم یاد بدم دیگه آرزوی مرگ نمیکنم

من باید بهش یاد بدم که چطور پای حرف دلش وایسه

من باید بهش یاد بدم محکم باشه اما مغرور نباشه

من باید بهش یاد بدم برای چیزی که میخواد بجنگه

من باید بهش یاد بدم که راضی و خوشحال بودن خودش مهمتر از همه چیز تو دنیاس

من باید خیلی چیزا به دخترم یاد بدم

پس تا روزی که دخترم اینارو یاد نگرفته دیگه آرزوی نمیکنم

اینبار دیگه شکست نمیخورم

 


منبع این نوشته : منبع
دخترم ,دیگه آرزوی